• Делаю перевод научных статей, книги авторов, аннотации, эссе, тексты разного вида, и тд. Англисчеден орусчага, кыргызчага жана кыргыз, орус тилдеринен англис тилине арзан баада котором. Которуунун бардык формасын аткарам
    Джалал-Абад